Θανατηφόροι συνδυασμοί!

  • E.P. 

Θανατηφόροι συνδυασμοί!

Share on facebook
Share on linkedin
Share on google
Share on twitter

Περπάτημα/οδήγηση και γραφή/ανάγνωση μηνυμάτων στο κινητό, αποδεδειγμένα ένας όχι καλός συνδυασμός!

Γιατί εφόσον δε μπορούμε να περπατάμε και να γράφουμε/διαβάζουμε μήνυμα στο κινητό με ασφάλεια θεωρούμε ότι αυτό μπορεί να γίνει την ώρα της οδήγησης..;