Skip to content

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Εξετάζοντας κανείς τα άρθρα 288,306 ΚΑΙ 307 του Ποινικού Κώδικα (Ν4619/2019) με ισχύ από 1.7.2019, αναγνωρίζει κανείς πως ο πρώτος επιλαμβανόμενος ενός επείγοντος περιστατικού οφείλει να βοηθήσει τον πάσχοντα εφόσον έχει εξασφαλίσει την προσωπική του ασφάλεια.
Με προτεραιότητα πάντα την προσωπική ασφάλεια οποιοδήποτε άτομο μπορεί να προσφέρει βοήθεια σε πάσχοντα σε ένδειξη καλής θέλησης και αν δεν αποδεικνύεται πως υπήρξε δόλος να  βλάψει το βοηθούμενο άτομο, δεν διώκεται ποινικά σε περίπτωση αγωγής.

Άρθρο 288: Παρεμπόδιση αποτροπής κοινού κινδύνου και παράλειψη οφειλόμενης βοήθειας 

 1.  Όποιος ματαιώνει ή δυσχεραίνει την ενέργεια που είναι αναγκαία για να αποτραπεί ή να κατασταλεί ένας κοινός κίνδυνος που υπάρχει ή που επίκειται για τη ζωή ή την υγεία ανθρώπου ή για ξένες ιδιοκτησίες τιμωρείται με φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηματική ποινή. 
 2.  Όποιος σε περίπτωση δυστυχήματος ή κοινού κινδύνου ή κοινής ανάγκης δεν προσφέρει τη βοήθεια που του ζητήθηκε και που μπορούσε να προσφέρει, χωρίς ο ίδιος να διατρέξει ουσιώδη κίνδυνο, τιμωρείται με χρηματική ποινή ή παροχή κοινωφελούς εργασίας.
 

Άρθρο 306: Έκθεση  

 1. Όποιος εκθέτει άλλον και έτσι τον καθιστά αβοήθητο, καθώς και όποιος αφήνει αβοήθητο ένα πρόσωπο που το έχει στην προστασία του ή που έχει υποχρέωση να το διατρέφει και να το περιθάλπει ή να το μεταφέρει, ή ένα πρόσωπο που ο ίδιος υπαίτια τραυμάτισε, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών. 
 2. Αν η πράξη προκάλεσε στον παθόντα: α) βαριά σωματική βλάβη, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών, β) θάνατο, επιβάλλεται κάθειρξη έως δέκα έτη.
 

Άρθρο 307: Παράλειψη προσφοράς βοήθειας 

Όποιος παραλείπει να σώσει άλλον από κίνδυνο ζωής, αν και μπορεί να το πράξει χωρίς κίνδυνο της δικής του ζωής ή υγείας, τιμωρείται με φυλάκιση έως ένα έτος ή χρηματική ποινή.

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ με ΘΕΜΑ « Κανόνες Χρήσης Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδιστή ή Απινιδωτή σε Δημόσιους Χώρους. » 

Στο ΦΕΚ 219/τΒ/22.2.2007 δημοσιεύτηκε η Υπουργική Απόφαση Υ4Α/οικ.15576 «ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ(ΚΑΑ)».

Με την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση καθορίσθηκε ότι πέραν της υποχρεωτικής εκπαίδευσης όλων των επαγγελματιών υγείας (ιατροί, νοσηλευτές, πληρώματα ασθενοφόρων, παραϊατρικό προσωπικό…) στην Βασική Υποστήριξη ζωής και στην Αυτόματη Εξωτερική Απινίδωση (ΑΕΑ), δύναται να εκπαιδευτούν και οι μη επαγγελματίες υγείας (πολίτες) στα ανωτέρω , με τις διαδικασίες που προβλέπονται στην εν λόγω Υπουργική Απόφαση .
Με τη παρούσα εγκύκλιο επιδιώκεται η θέσπιση βασικών κανόνων χρήσης Αυτόματων Εξωτερικών Απινιδιστών (ΑΕΑ) και Απινιδιστών από μη ιατρούς λειτουργούς υγείας και γενικό πληθυσμό για την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση καρδιακής ανακοπής , ως ακολούθως:
 Ο μη ιατρός χρήστης δεν χρειάζεται ιδιαίτερες γνώσεις, παρά μόνον την εκπαίδευση στη Βασική Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση (Β-ΚΑΑ) και στη χρήση ΑΕΑ.

• Τον ΑΕΑ χειρίζεται οποιοσδήποτε ανανήπτης έχει εκπαιδευτεί στη Β-ΚΑΑ και τον Αυτόματο Εξωτερικό Απινιδισμό και εφαρμόζει τις οδηγίες του κατασκευαστή.

• Οποιοδήποτε άτομο που προσφέρει άμεση βοήθεια σε ένδειξη καλής θέλησης στο θύμα ΚΑ, με ή χωρίς τη χρήση ΑΕΑ, ακόμη και αν δεν έχει εκπαιδευτεί κατάλληλα, δεν θεωρείται ένοχο.

Κάθε Δημόσια Υπηρεσία, Ιδιωτική επιχείρηση. Οργανισμός, όπου συχνάζει μεγάλος αριθμός προσώπων, όπως :

– Αεροδρόμια, Λιμάνια

– Υπουργεία, Δικαστήρια, Σωφρονιστικά Καταστήματα, Κοινοβούλιο και λοιπές Δημόσιες Υπηρεσίες

– Αεροπλάνα, Πλοία

– Αθλητικά κέντρα

– Ξενοδοχεία, Σχολεία

– Εμπορικά κέντρα, Σταθμοί λεωφορείων

– Σιδηροδρομικοί σταθμοί και οποιοσδήποτε άλλος χώρος, όπου η άμεση πρόσβαση ιατρικής βοήθειας και απαραίτητου συνοδού εξοπλισμού είναι δυσχερής ή αδύνατη.

Η εγκατάσταση ΑΕΑ καθορίζεται με βάση συγκεκριμένα κριτήρια χωροταξίας και πιθανότητας εμφάνισης επεισοδίου καρδιακής ανακοπής.

 • Συγκεκριμένα:
 • Εκτιμώνται χώροι με τη μεγαλύτερη συχνότητα ανακοπή (2 ανακοπές/έτος). Π.χ. Σε γήπεδα 1 ΑΕΑ/15.000 θεατές, φυλακή 1 ΑΕΑ/όροφο, εμπορικό κέντρο 1 ΑΕΑ/ όροφο, ξενοδοχείο 1 ΑΕΑ, αεροπλάνο 1 ΑΕΑ
 • Επιλέγονται χώροι όπου κυκλοφορούν περισσότερα από 250 άτομα, ηλικίας μεγαλύτερης των 60 ετών , επί περίπου 16 ώρες ημερησίως.
 • Επίσης, χώροι όπου συνέβησαν περισσότερα του ενός επεισόδια ανακοπής κατά τα τελευταία 2 χρόνια
 •  
 • Η θέση εγκατάστασης του ΑΕΑ πρέπει να είναι προσβάσιμη (περπατώντας 1-1μιση λεπτό) και ορατή εμφανώς σε όλους.
 • Η θέση του ΕΑΕ πρέπει να είναι δίπλα σε τηλέφωνο για την άμεση ενεργοποίηση του ΕΚΑΒ

Νόμος 3850/2010

Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.

Άρθρο 45 Πρώτες βοήθειες, πυρασφάλεια, εκκένωση των χώρων από τους εργαζομένους, σοβαρός και άμεσος κίνδυνος

Φαρμακείο Α’ Βοηθειών Εργασιακών Χώρων Σύμφωνο με την Υ.Α.:32205/Δ.10.96/2.10.2013 ΦΕΚ Β΄2562/2013

Είναι σε εφαρμογή από τον Οκτώβριο του 2013 η Υπουργική Απόφαση 32205/Δ.10.96/2.10.2013 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 2562/2013 με την οποία προσδιορίζονται τα ελάχιστα απαιτούμενα υλικά φαρμακείου Α’ Βοηθειών για κάθε εργασιακό χώρο ανεξάρτητα από το είδος εργασίας και τον αριθμό εργαζομένων.

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 32205/Δ10.96/ΦΕΚ Β 2562/11.10.2013

Ελάχιστα απαιτούμενα υλικά πρώτων βοηθειών στους χώρους εργασίας.

 1. Τα ελάχιστα απαιτούμενα υλικά των χώρων πρώτων βοηθειών και των φαρμακείων στους χώρους εργασίας είναι:
 •    α) Ακετυλοσαλικυλικό οξύ.
 •    β) Παρακεταμόλη.
 •    γ) Αντιισταμινικά δισκία.
 •    δ) Δισκία κορτιζόνης (πρεδνιζολόνη 4 mg).
 •    ε) Ενέσιμο σκεύασμα κορτιζόνης (μεθυλπρεδνιζολόνη 125 mg).
 •    στ) Αντιόξινα δισκία.
 •    ζ) Σπασμολυτικά δισκία.
 •    η) Αντιδιαρροϊκά δισκία – Loperamide.
 •    θ) Οφθαλμικό διάλυμα για πλύση.
 •    ι) Αντισηπτικό κολλύριο.
 •    ια) Αντιϊσταμινική αλοιφή.
 •    ιβ) Αλοιφή για επούλωση εγκαυμάτων.
 •    ιγ) Γάντια.
 •    ιδ) Υγρό απολύμανσης χεριών.
 •    ιε) Αποστειρωμένες γάζες κουτιά των πέντε εκατοστών, δέκα εκατοστών και δεκαπέντε εκατοστών.
 •    ιστ) Γάζες εμποτισμένες με αντιβιοτικό (Fusidic acid).
 •    ιζ) Βαμβάκι.
 •    ιη) Λευκοπλάστης πλάτους 0,08 μέτρα.
 •    ιθ) Τεμάχια λευκοπλάστη με γάζα αποστειρωμένη.
 •    κ) Επίδεσμος 2,50 Χ 0,05 μέτρα.
 •    κα) Επίδεσμος 2,50 Χ 0,10 μέτρα.
 •    κβ) Τριγωνικός επίδεσμος.
 •    κγ) Αιμοστατικός επίδεσμος.
 •    κδ) Φυσιολογικός ορός 250 ή 500 ml.
 •    κε) Οξυζενέ.
 •    κστ) Οινόπνευμα καθαρό.
 •    κζ) Αντισηπτικό διάλυμα (solution ext. use Povidone Iodine 10 %).
 •    κη) Γλωσσοπίεστρα.
 •    κθ) Ποτηράκια μιας χρήσης (χάρτινα ή πλαστικά).
 1. Μετά την εφαρμογή της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου καταργούνται οι σχετικές προϋπάρχουσες διατάξεις που αφορούν ειδικότερα το ελάχιστο περιεχόμενο των υλικών των χώρων πρώτων βοηθειών και των φαρμακείων στους χώρους εργασίας.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Νόμος 2696/1999
(ΦΕΚ 57/Α΄/23. 3.1999)

Άρθρο 81:

Κατ’ εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης, εκδόθηκε η Υπουργική απόφαση Υ.Α. Η – 2347/555/1978 (Συγκοινωνιών) της 31.1/15.2.1978: Περί εφοδιασμού των αυτοκινήτων με κιβωτίδιο που θα περιέχει υγειονομικό υλικό πρώτων βοηθειών – (ΦΕΚ Β’ 123/1978), η οποία ισχύει μέχρι σήμερα:

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις της παραγρ. 26 του άρθρου 81 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, που κυρώθηκε με το νόμο 614/77 (ΦΕΚ 167 Α’/1977)   
 2. Το έγγραφο του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών με αριθμό Α1β/4/14 Ιανουαρίου 1978,
Αποφασίζουμε: 
Translate »