Πρώτες Βοήθειες

Προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες του καθενός ....
BLS - CPR / AED

Βασική Υποστήριξη Ζωής
ΚΑΡΠΑ / ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ (4h)

Ένα πρόγραμμα όπου χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα εκπαιδευτικά μέσα, στοχεύει στην εκμάθηση σωστής και ποιοτικής Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης καθώς και στην χρήση του Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή.

Περισσότερα…

Emergency First Aid BLS - CPR /AED

Επείγοντα Περιστατικά ΚΑΡΠΑ/Απινιδωτής (6-8h)

Βασικό πρόγραμμα πρώτων βοηθειών, το οποίο δίνει τα εφόδια για την αναγνώριση απειλητικών για τη ζωή καταστάσεων και την αντιμετώπιση αυτών. 

Περισσότερα…

Πρώτες Βοήθειες ΚΑΡΠΑ/Απινιδωτής
(2 ημέρες)

Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα πρώτων βοηθειών, το οποίο εκτός από τα εφόδια για την αναγνώριση και την αντιμετώπιση απειλητικών για την ζωή καταστάσεων δίνει επιπλέον τις γνώσεις για την εκτίμηση ασθενειών και την αντιμετώπιση τραυματισμών. 

Περισσότερα…

Pediatric First Aid

Πρώτες Βοήθειες για βρέφη και παιδιά (6-8h)

Ένα πρόγραμμα που δεν εστιάζει απλά στην εκμάθηση παροχής πρώτων βοηθειών σε βρέφη και παιδιά αλλά στοχεύει στην πρόληψη ατυχημάτων και στην άρση επικινδυνότητας στους χώρους όπου αυτά κινούνται. 

Περισσότερα…

πρώτες βοήθειες για βρέφη και παιδιά
Advanced Pediatric First Aid

Εξειδικευμένες Πρώτες Βοήθειες για βρέφη και παιδιά (2 ημέρες)

Ένα πρόγραμμα που δεν εστιάζει απλά στην εκμάθηση παροχής πρώτων βοηθειών σε βρέφη και παιδιά αλλά στοχεύει στην πρόληψη ατυχημάτων και στην άρση επικινδυνότητας στους χώρους όπου αυτά κινούνται. 

Περισσότερα…

Trauma Emergency Response

Αντιμετώπιση Πολυτραυματία
(2 ημέρες)

Εξειδικευμένες πρώτες βοήθειες στην αντιμετώπιση πολυτραυματία και στην υποστήριξη της ζωής του.

Περισσότερα…

Advanced First Aid

Εξειδικευμένες Πρώτες Βοήθειες
(3 ημέρες)

Ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα πρώτων βοηθειών, το οποίο εμβαθύνει στην εκτίμηση του ασθενή και του τραυματία, δίνοντας τη γνώση για την σωστή εφαρμογή των δεξιοτήτων που απαιτούνται κατά περίπτωση.

Περισσότερα…

Trauma Emergency Response

Αντιμετώπιση Πολυτραυματία
(2 ημέρες)

Εξειδικευμένες πρώτες βοήθειες στην αντιμετώπιση πολυτραυματία και στην υποστήριξη της ζωής του.

Περισσότερα…

First Aid for the Wilderness

Πρώτες Βοήθειες στην Ύπαιθρο
(2 ημέρες)

Ένα πρόγραμμα σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες αυτών που δραστηριοποιούνται στην ύπαιθρο μακρυά από αστικό περιβάλλον.

Περισσότερα…

Aviation First Aid

Πρώτες Βοήθειες για πληρώματα αεροσκαφών (3-4 ημέρες)

Εξειδικευμένο πρόγραμμα πρώτων βοηθειών που απευθύνεται πληρώματα αεροσκαφών (πιλότοι, αεροσυνοδοί) και συνοδούς εδάφους.

Περισσότερα…

Oxygen Provider
Oxygen for Emergencies

Παροχή Ιατρικού Οξυγόνου (6h)

Ένα πρόγραμμα που δίνει τη δυνατότητα στον διασώστη να αντιλαμβάνεται τις καταστάσεις όπου το ιατρικό οξυγόνο είναι απαραίτητο και τον εκπαιδεύει στην ορθή του χρήση. 

Περισσότερα…