Σε περίπτωση νέων κυβερνητικών αποφάσεων και περιοριστικών μέτρων αν προκύψει αναβολή της ημερομηνίας του προγράμματος που επιλέξετε τότε μπορείτε να λάβετε μέρος σε οποιαδήποτε ανοιχτή ημερομηνία (για το ίδιο πρόγραμμα) εντός εξαμήνου από τη λήξη των ενδεχόμενων νέων μέτρων!

Κλείστε τώρα θέση σε ένα από τα προγραμματισμένα εκπαιδευτικά μας σεμινάρια!
Είστε εταιρεία ή group, ελάτε να διοργανώσουμε παρέα το κατάλληλο πρόγραμμα εξατομικευμένο για τις δικές σας ανάγκες!