Ασφάλεια στην Εργασία

Προγράμματα προσαρμοσμένα στις εργασιακές απαιτήσεις του καθενός ....

Εργασία σε Ύψος


Εργασία σε Ύψος

Εκπαιδευτικά προγράμματα που εξασφαλίζουν τις γνώσεις ώστε να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέσα προστασίας με σκοπό την ασφάλεια του εργαζομένου σε εργασία σε ύψος.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας!

Πυρόσβεση
Πυρασφάλεια

Πυρόσβεση - Πυρασφάλεια

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα εναρμονισμένο σύμφωνα με την Πυροσβεστική Διάταξη 24/2014, μέσω του οποίου τονίζεται η αναγκαιότητα της πρόληψης, η ορθή διαχείριση και χρήση των πυροσβεστικών μέσων αλλά και η αρτιότερη συγκρότηση ομάδων πυρασφάλειας.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας!

Μέσα Ατομικής Προστασίας

Μέσα Ατομικής Προστασίας

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα εναρμονισμένο σύμφωνα με την Νομοθεσία 3850/2010, με το οποίο εξασφαλίζεται η ορθή χρήση των Μέσων Ατομικής Προστασίας έναντι των βλαπτικών παραγόντων.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας!

Αναπνευστικές Συσκευές

Αναπνευστικές Συσκευές

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο προσφέρει στους εργαζόμενους που κινούνται σε περιορισμένους χώρους (έλλειψη οξυγόνου) ή σε περιβάλλον με συγκέντρωση τοξικών αερίων και χημικών ουσιών, την ικανότητα να κατανοήσουν την ορθή χρήση της αναπνευστικής συσκευής και να κάνουν πρακτική εξάσκηση ώστε να είναι έτοιμοι να συνδράμουν σε μία πυρόσβεση, μία διάσωση ή μία διαφυγή.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας!

Εργασία σε Περιορισμένους Χώρους

Εργασία σε Περιορισμένους Χώρους

Η εργασία σε περιορισμένους χώρους αποτελεί ένα δύσκολο εργασιακό περιβάλλον με μεγάλες πιθανότητες τραυματισμού. Επομένως, καθιστά αναγκαία την κατάρτιση σχετικά με τη σωστή εκτίμηση του κινδύνου, προκειμένου να εξοπλιστούν με τις απαραίτητες δεξιότητες όσοι αναλαμβάνουν αυτό το είδος εργασίας.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας!

Εκκένωση Κτηρίων

Εκκένωση Κτηρίων

Μέσα από αυτή την εκπαίδευση θεσπίζονται τα σωστά πρωτόκολλα ενεργειών ώστε μία εταιρεία να επιτυγχάνει την σωστή εκκένωση του κτηρίου πραγματοποιώντας την ασφαλή διαφυγή του προσωπικού, των επισκεπτών ή των υπεργολάβων που μπορεί να κινούνται στο χώρο.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας!

Ασφαλής Χρήση Δενδροκοπτικής Μηχανής

Ασφαλής Χρήση Δενδροκοπτικής Μηχανής

Ένα πρόγραμμα το οποίο εξοικειώνει και εκπαιδεύει τον εργαζόμενο στην ορθή χρήση δενδροκοπτικής μηχανής καθώς και την τήρηση όλων των Μέσων Ατομικής Προστασίας.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας!

Ελεγχόμενη Υλοτομία

Κατοικημένες Περιοχές

Ελεγχόμενη Υλοτομία
(Κατοικημένες Περιοχές)

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο οποίο διδάσκονται οι τεχνικές υλοτομίας που αφορούν το αστικό περιβάλλον με προτεραιότητα την ασφάλεια του περιβάλλοντα χώρου αλλά και του εργαζόμενου τηρώντας όλα τα Μέσα Ατομικής Προστασίας.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας!